С.Г. Груп и Партньори ООД е иновативна компания, която е специализирана в съдебното събиране на вземания.

От 2010 г. насам компанията организира и поддържа информационно над 25 000 (двадесет и пет хиляди) дела на ниво заповедно производство, продължилото след възражение исково и въззивно производство, и около 15 000 (петнадесет хиляди) изпълнителни дела.

Настоящата статистика и изложение са бизнес план на компанията, подготвен по поръчка на корпоративен клиент. Разработеният алгоритъм е подходящ за възложители, на които им предстоят много на брой дела срещу длъжници на територията на цяла България по всички районни съдилища.

Част от бизнес-планът на компанията е софтуерното поддържане и администриране на делата, както и отчетността за клиента. За целта сме разработили собствен оригинален софтуерен продукт, който автоматизира целия процес от приемане на информацията за длъжниците до окончателното приключване на случая. На клиента се предоставя отдалечен пасивен достъп до системата, като при сключване на договор се предоставя демо-версия на продукта.

Началото на всеки процес по организиране на съденето, става след подписването на договор и предоставянето на информация от възложителя във формат и образци, уточнени предварително.