Съгласно чл. 8, ал. 3, т. 4 от Етичния кодекс на адвоката, имената на клиентите не могат да се оповестяват. Референции се предоставят при поискване.