Софийски районен съд

1164 София, бул. “Драган Цанков” №6

1612 София, бул. “Цар Борис III” № 54

http://www.srs.justice.bg

……………………………………………………………………………………………………………………

Софийски градски съд

1000 София, бул. “Витоша” №2

http://scc.bg/?lang=bg

………………………………………………………………………………………………………………….

Регистър на Публичните Продажби

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

http://sales.bcpea.org

……………………………………………………

КЗЛД

https://www.cpdp.bg

……………………………………………………

Омбудсман на Република България

http://www.ombudsman.bg

……………………………………………………